VisualRoute 2007 — wizualny tracer

Do kontroli połączeń między węzłami sieci, administratorzy używają zestaw konkretnych narzędzi. To śledzenie, ping i inne. Gromadzone informacje są wyświetlane w formie tekstowej, i nie zawsze zrozumiałe dla zwykłego użytkownika. Wszystkie potrzebne informacje w prosty i przystępny sposób pokaże VisualRoute 2007.

Visualroute

Program wyświetla ścieżkę sygnału, pośrednie węzły, czas reakcji i ilość strat na każdym z nich. Po kliknięciu na jeden z węzłów, VisualRoute żąda i wyświetla informacje z serwisu whois. Punktem kulminacyjnym programu jest mapa, na której wyświetlona trasa, przez który przechodzi sygnał od ciebie, do upragnionego punktu. Po zakończeniu pracy generowany jest raport, w którym przedstawiono analizę jakości połączenia.

Z wad VisualRoute chcę zwrócić uwagę na brak języka rosyjskiego, choć tu można albo poprosić go, albo sami wziąć udział w tworzeniu lokalizacji.