Zgłoś to!

Ogłoszenie o swoich planach zmniejsza motywację do ich osiągnięcia.

Czy trzeba ogłaszać o swoich celach, aby znajomi mogli cię wesprzeć?

Czy poprawnie jest mówić ludziom o swoich projektach? Czy «prawo przyciągania» nie oznacza, że należy podać swój zamiar i wizualizacji cel, jakby ona już twoja?

Nie.

Testy przeprowadzone z 1933 roku, pokazują, że ludzie, którzy opowiadają o swoich zamiarach, rzadziej je wdrożyć. Ogłoszenie o planach spełnia swoją osobowość na tyle, aby ci mniej zmotywowani na wybraną pracę.

W 1933 roku W. Мэхлер (W. Mahler) stwierdził, że jeśli człowiek poinformował o rozwiązaniu problemu i zdobył uznanie innych, to jego mózg odnotował sytuację jako «rzeczywistości społecznej», nawet jeśli rozwiązanie nie zostało wdrożone w rzeczywistości

Profesor psychologii Peter Голлвитцер (Peter Gollwitzer), który od dawna zajmuje się badaniem tego problemu, niedawno opublikował wyniki nowego badania. W raporcie czytamy, że ci ludzie, którzy trzymali swoje intencje przy sobie, częściej dokonywali ich, niż ci, którzy opowiadał o nich innym ludziom. Jak zaznacza naukowiec, opowiadanie o swoich zamiarach daje «przedwczesne poczucie kompletności».

Shut up! Announcing your plans makes you less motywację, to accomplish them. [Derek Sivers]