Jak wygenerować tekst Lorem Ipsum w programie Word

Jeśli masz zainstalowany MS Word, w którym można wygenerować prosty tekst w języku łacińskim, który często jest stosowany jako «wypełniacz» projektanci. Nazywany Lorem Ipsum.

Wpisz w dokumencie w konkretnym miejscu tekst =lorem() i naciśnij Enter. Na miejscu wprowadzania pojawi się następujący:

2008-05-19_002210.jpg

Przy okazji, w nawiasach można podać dwa parametry: ilość akapitów i liczba ofert w każdym punkcie. Na przykład, funkcja =lorem(3,4) wyprowadzi 3 paragrafu 4 oferty w każdym.

Jeśli używasz programu Word 2007, można użyć funkcji =rand(), która generuje tablicę tekstu w języku wersji pakietu Office.

via Generate Lorem Ipsum Text in Microsoft Word