Wygodne kopiowanie tabel w Firefox

Czasami podczas kopiowania i wklejania tabel w inne programy, ich struktura i formatowanie nie są zapisywane. Dane pokazują jednym jednolitym nieczytelny tablicą. Teraz, przynajmniej dla Firefox wyjście znaleźć.

Rozszerzenie Table2Clipboard zachowuje formatowanie podczas kopiowania i wklejania tabel.

Aby skopiować całą tabelę na stronie sieci web, wystarczy na nią prawym klik i z menu kontekstowego wybierz opcję Copy Whole Table.

Skopiować Całą Tabelę

W razie potrzeby skopiować oddzielną część tabeli, wyróżniamy za pomocą lewego kliknięcia i przytrzymaj klawisze Ctrl odpowiednią część, a następnie z menu kontekstowego wybieramy Copy selected cells.

Wybrany skopiować komórki

via Copy Tables in Firefox to the Clipboard