Automatyczna synchronizacja z Google Calendar i Office Outlook

Aleksander Zajcew w swoim blogu opowiada o tym, jak próbował osiągnąć synchronizacji kalendarzy na różnych urządzeniach:

«Przez długi czas mnie zastanawiało synchronizacji kontaktów i kalendarzy/zadań na różnych urządzeniach, czy to telefon, Nokia, PDA na Windows Mobile 6.0 lub laptop z Office Outloook. Pierwszy etap — dwukierunkowa synchronizacja PC z urządzeniami przenośnymi odważył się bardzo prosta, dzięki aplikacjom dostępnym w zestawie z tymi samymi urządzeniami (Nokia PC Sync i Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile). Problem występował w razie potrzeby transmisji danych z programu Outlook (to właśnie on został wybrany w trybie offline centrum przechowywania wszystkich zadań i kontaktów w Gmail (książki adresowej klienta poczty e-mail) i Google Calendars.

Na początku, po części rozwiązanie można było znaleźć w instalacji takich programów, jak OggSync i SyncMyCal. Ale, po pierwsze, dla ich pracy, oprócz instalacji wtyczki, wymaga również dodatkowe pakiety od Microsoft. Po drugie, nie pozwolili synchronizować kontakty. Po trzecie, pasowały tylko dla systemu Windows (co znowu, z powodu chęci zakupu Macbooka, było ujemne моменом przy ocenie danych programów). No i wreszcie, co najważniejsze, programy te wszystkie płatne. Ale my nie powinniśmy tracić nadziei i nadal poszukiwanie usługi/oprogramowania, który mógłby zadowolić wszystkie niezbędne wymogi.

Ciąg dalszy (a także przegląd serwisu last. fm) czytaj w blogu Aleksandra.