Automatyczne rozpakowanie załączników w programie Outlook

Na blogu deweloperów Potolook (plug-in dla programu Microsoft Outlook) można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania automatycznego rozpakowywania załączników:

Często użytkownicy wtyczki Potolook zadają pytanie dotyczące automatycznego zapisywania załączników. Temat ten wielokrotnie są publikowane na naszej stronie internetowej i teraz chcemy opisać jeszcze jedną możliwość wtyczki Potolook — uruchomienie narzędzia do automatycznego rozpakowywania załączników.

Zapisywanie załączników i automatyczna разархивация w programie Microsoft Outlook [blog Potolook]