Szybka praca z profilami w Firefox i Thunderbird

Jeśli korzystaj z wieloma profilami przeglądarki lub klienta poczty e-mail od Mozilla, to zapewne wiesz, że proces tworzenia każdego nowego profilu wymaga więcej «ręcznej» pracy i jest czasochłonne. Dobrze, że istnieje aplikacja, która weźmie wszystko na siebie.

ProfileSwitcher doda w menu Plik (File) dodatkowe pozycje, które ułatwią proces uruchamiania i edycji wielu profili, jak w Firefox i Thunderbird.

menu Plik

Pobrać aplikację, można z tej strony. Aby zainstalować zapisany plik .xpi, otwórz go w przeglądarce Firefox lub Thunderbird. Teraz możesz szybko i łatwo tworzyć nowe i uruchamiać lub dokonywania zmian w już istniejących profili za pomocą tego okna dialogowego.

okno dialogowe

via Quickly Launch New Firefox Profiles with ProfileSwitcher