Afloat — łatwe zarządzanie oknami

Na powierzchniMyślę, że wielu użytkowników do czynienia z przypadkami, kiedy było trzeba, aby okno aplikacji zawsze był навиду. Na przykład, czytać długi tekst i chcesz szybciej zobaczyć tłumaczenie tego słowa. Lub studiować dokumentację i jednocześnie piszesz kod. Przykładów faktycznie może być masa. Przydatne w taki przypadkach będzie program Afloat.

Afloat dodaje nowe funkcje do pracy z oknami aplikacji. Część z nich — thingies (jak półprzezroczysty), inne — bardziej przydatne. Z pomocą Afloat można włączyć ciągłe wyświetlanie okna na wierzchu wszystkich innych okien. Inna przydatna funkcja: wyświetlanie w programie Finder pliku, który jest używany przez aplikację (np. edytujesz jakiś dokument w Textmate).

Na powierzchni

Afloat jest darmowa, ponieważ autor programu Emanuel Vulcano jeszcze nie jest gotowy «tworzyć firmę i mieć do czynienia z biurokratycznymi sprawami». Jedyną wadą aplikacji — działa tylko z oknami Cocoa-programów.