Apple wchodzi w skład Konsorcjum World wide web, prace nad HTML 5 trwa

Opracowanie piątej wersji HTML, hypertext markup stron internetowych, trwają już drugi rok, ale takie technologicznych gigantów jak Apple, Mozilla Foundation, Opera, Microsoft i Google w żaden sposób nie mogą spotkać się w единогласном opinii dotyczących innowacji. Dokładniej, stosunkowo audio i koderów-dekoderów wideo, które zostaną wykorzystane w nowej specyfikacji. W szczególności idzie dyskusja na temat wdrażania pomocy technicznej w HTML 5 kodeka wideo Ogg, Theora lub standardu kompresji wideo H. 264 (lub obu z nich). Dlatego jeden z pracowników Apple teraz stanie się członkiem Konsorcjum World wide web (World Wide Web Consortium, W3C). To Maciej Стаховьяк (Maciej Stachowiak), jeden z twórców silnika WebKit.

Wśród współprzewodniczących również i pracownik Microsoft Paul Cotton (Paul Cottin), główny technik IBM Sam Ruby (Sam Ruby).

Teraz przedstawiciele Apple, Microsoft i IBM będą razem z grupą roboczą pracować nad HTML 5. Członek konsorcjum Tim Berners-Lee (Tim Berners-Lee) nawet powiedział o tym, że HTML 5 zmusi świat do przemyślenia dostęp do Internetu. I to właśnie te trzy przewodniczącego, zdaniem Бернерса-Czy są w stanie z pomocą swojej wiedzy zrealizować plany konsorcjum.