Slife: gdzie ucieka czas…

Zarządzanie czasem — modny obecnie motyw. Wszyscy szukają sposobów jak zaoszczędzić czas i przeznaczyć go mądrze. O tym, jak skuteczne w pracy z komputerem, opowie aplikacja Slife.

Slife — mały program, który monitoruje aktywność użytkownika komputera. Ile czasu spędzasz na surfowanie po internecie, słuchanie muzyki, praca z dokumentami i e-mail — na te pytania stara się odpowiedzieć Slife.

Slife w

Program uwzględnia czas pracy poszczególnych aplikacji, ale jest w stanie uwzględnić i «kontekst»: w jeden rodzaj działalności może obejmować pracę z kilkoma aplikacjami (na przykład, nauka — to Page, Firefox itp.). Ponadto, Slife rejestruje czas poświęcony na czytanie stron internetowych.

Wady Slife, moim zdaniem, są niemożność uzyskania szczegółowych raportów (nie można na przykład utworzyć filtr «co robił użytkownik w dni powszednie od 8 do 17») i brak możliwości eksportu danych.

Cena: za darmo.

Strona internetowa dewelopera: Slife Labs