Task Manager — uniwersalny monitor systemu dla systemu Windows Mobile z dużymi możliwościami

procesora korzystanie z

Uniwersalne narzędzie, które zawiera menedżerowie procesów, aplikacji, usług, powiadomień, a także edytor rejestru, menedżer urządzeń, konfiguracja i statystyki sieci, uruchamianie różnego rodzaju narzędzi.

Sam menedżer zadań pozwala zawiesić lub zabić proces, zobacz informacje na temat nim, aktywować proces, przy czym robi to wszystko z osobnym procesem, jak i z całym drzewem podwładnych zależności. Program jest tak pokaże obciążenie procesora, tworzony każdym zadaniem.

procmgr

Menedżer okien pokaże drzewo procesu, zawierające wszystkie istniejące okna. Edytor rejestru pozwoli importować lub eksportować pliki reg, zawiera ulubione i wyszukiwanie. Menedżer aplikacji może uruchomić je zamykać (dokładnie zamykać, a nie zwijać), natychmiast zamknąć wszystkie aktywne, za pomocą menu kontekstowego można zobaczyć szczegółowe informacje na temat aplikacji. Narzędzie może aktywnie korzystać z wiersza poleceń, w którym możliwe jest wszystko. Program działa w WM3003SE, WM5 i WM6, interfejs ma angielski.