Telefoner — wymiana telefonu treścią

TelefonerTelefoner — to społeczność wymiany telefonu treścią. Użytkownicy mogą pobierać i wysyłać motywy, dzwonki, tapety, wygaszacze, filmy, oprogramowanie i gry. Faktycznie zasób zapewnia bezpłatny dostęp do obszernej bazy treści na telefon komórkowy. Wszystkie dzwonki i zdjęcia można oceniać i komentować.

Masz jakieś pytania dotyczące «licencji czystości» pobranej zawartości, ale tutaj, jak się wydaje, mamy do czynienia z YouTube-podejściem, gdy usługa zapewnia możliwości, a nawet, jak się nimi użytkownicy skorzystają, to ich sprawa.