Blog.gears — Google Gears, na rzecz Blogger.com

Inspiracje, jak zwykle przemija, więc brak dostępu do sieci nie powinno być przeszkodą dla dobrych postów. Naszym pomocnikiem wystąpi stronie aplikacja Blog.gears.

Ta aplikacja działa z kontami serwisu Blogger w programie Internet Explorer i Firefox i korzysta z Google Gears do synchronizacji. Użytkownik Blog.gears może tworzyć nowe i edytować istniejące rekordy.

Oczywiście, ten offline edytor nie jest w stanie zapewnić tych wszystkich możliwości, które istnieją w internecie, ale do zapisywania pomysłów i planów dla przyszłych postów jest idealny!

Jeśli ci jednak potrzebny jest bardziej funkcjonalny blog-klient, to nie zapomnij o Windows Live Writer.

Blog Offline with Google Gears at Blog.gears [Lifehacker.com]