Nowy sposób cytowania stron

Przeczytałem na Lifehacker.com o nowym i dość nietypowym serwisie cytowania stron kwout.com. Pozwala on wyróżnić fragment strony z tekstem i zdjęcia i zapisywać w postaci zdjęcia. Można dodawać różne efekty, publikować w blogu, Flickr, Tumblr. Przykład pracy kwout.com:

http://besttips.pl

# # #

Lifehacker O tym, jak korzystać z komputerów i stron z maksymalną korzyścią i skutecznością via kwout

Cytować można poszczególne fragmenty, których wymiary są definiowane przez użytkownika.