Wyczyść Przychodzące w Gmail z e-maili

Jednym ze sposobów jest metoda 3 folderów, zwany The Trusted Trio. On polega na tym, aby rozłożyć wszystkie przychodzące wiadomości do odpowiednich folderów:

Archiwum (Archive) – wykonane wiadomości, które mogą być potrzebne w przyszłości;

Wykonać (Follow up) – wiadomości, w których trzeba coś zrobić lub wykonać;

Śledzić (Hold) – wiadomości, odpowiedzi na które czekacie.

Jednak w Gmail nie ma folderów, więc pokażemy, jak za pomocą 2 etykiety rozwiązać pytanie postawione w tytule tego artykułu.

Funkcję folderu Archiwum wykonuje Wszystkie e-maile (All Mail). Archiwizując wiadomość, tym samym czyszczenia Przychodzące, przenosząc go do listy Wszystkie e-maile.

Z pozostałymi folderami jeszcze łatwiejsze. Zamiast nich tworzymy odpowiednie etykiety (labels). Jeśli chcesz, aby były one zawsze na górze listy etykiet, na początku nazwy dodaj symbol «_» lub po prostu numer.

W ten sposób metoda The Trusted Trio i może być realizowany w Gmail.

via Empty Your Inbox with Gmail and the Trusted Trio