CoolMon 2 — мониторим zasoby systemowe

CoolMon to uniwersalny monitor systemu, który wyświetla różne informacje o systemie i nie tylko.

CoolMon

CoolMon wyświetla na pulpicie różne informacje systemowe, takie jak wykorzystanie procesora, ilość zużywanej pamięci ram, uruchomione procesy i wiele innych. Ilość wyświetlanych informacji można rozszerzyć za pomocą wtyczek, które znajduje się na stronie internetowej dewelopera. Program może pracować jako serwer, przekazując parametry stanu systemu na inny komputer przez sieci komputerowe – funkcja ta będzie bardzo przydatna dla administratorów systemu. Szerokie możliwości dostosowania wyglądu programu pozwolą wypełnić biurko informacji na każdy gust użytkownika.

CoolMon – świetny darmowy monitor systemu, który może zastąpić kilka podobnych programów.