Dodawanie polecenia «Przypnij do menu Start» dla folderów w menu kontekstowym

Jak zapewne wiecie w systemie Windows (XP i Vista) u każdego skrótu lub programu w menu kontekstowym istnieje polecenie Przypnij do menu Start (Pin to Start Menu). Jednak, nie ma tego u folderów. Tę sytuację można rozwiązać poprzez przeciągnij i upuść żądany folder w menu Start. Dziś opowiemy wam o innym sposobie, który pomoże dodać już opisany powyżej zespół i w menu kontekstowym folderów.

Do tego potrzebny jest edytor rejestru (Start / Start -> Run / Run -> regedit), dalej poruszamy się w następującej ścieżce: HKEY_CLASSES_ROOT \ Folder \ shellex \ ContextMenuHandlers.

Rejestr

Dalej tworzymy nowy klucz (w prawym okienku kliknij prawym przyciskiem: KluczNowy) i dajemy mu następującą nazwę {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8} (razem z szelkami).

tworzenie klucza

Wychodzimy z rejestru.

Teraz przy każdym kliknięcia prawym przyciskiem myszy na folderze z wciśniętym klawiszem SHIFT w menu kontekstowym będzie polecenie Przypnij do menu Start.

W celu wyłączenia tej funkcji, wystarczy usunąć klucz {a2a9545d-a0c2-42b4-9708-a0b2badd77c8}.

via How to enable «Pin to Start Menu for folders in XP and Vista