Jak przekonwertować dokument Word do prezentacji programu PowerPoint

Na początek utwórz nagłówki, jeśli jeszcze nie ma ich w dokumencie, który ma być wyeksportowany do programu PowerPoint. Jest to potrzebne, ponieważ każdy tytuł będzie dzielić dokument na slajdy.

Odbywa się to dość proste (dalej omówione zostanie dla wersji Word 2003): wybieramy wszystkie nagłówki i dalej wybieramy Format > Style i formatowanie — > Nagłówek 1 (Format > Styles and Formatting > Heading 1). Jeśli to konieczne, w ramach każdego slajdu w ten sam sposób można utworzyć podstrony (Nagłówek 2 lub Heading 2).

nagłówek 1

Aby wyświetlić podgląd wyników w menu Widok (View) kliknij po kroku Schemat dokumentu (Document Map). Zostanie ona przedstawiona w kolumnie po lewej stronie.

schemat dokumentu

Teraz do zapisania dokumentu w programie PowerPoint trzeba wykonać następujący sposób Plik > Wyślij > Microsoft Office PowerPoint (File > Send to > Microsoft Office PowerPoint)

W Programie PowerPoint

W programie Word 2007 istnieje taka funkcja, znaleźć ją można w następujący sposób: otwieramy Customize Quick Access Toolbar, a następnie wybieramy More Commands i All Commands.

via cnet.com