Małe sztuczki wielkiego Office-a. Ustawienia kalendarza

«Nie половиним, a четвертуем», — tak można by nazwać dzisiejszą krótką notatkę. Podczas planowania w programie Outlook ja sam spotkałem się z ograniczeniem standardowych ustawień kalendarza, w szczególności, — częstotliwość lub czas trwania zdarzeń domyślnie, a opcji w ogóle oknie ustawień nie znalazłem, dlatego przez długi czas uważał, że to w ogóle nie można naprawić. Ale myliłem się.

Jeśli nie masz doświadczenia standardowe ustawienia, które wybijają godzinę na pół, zmuszając program do tworzenia wydarzenia/spotkania właśnie takiej długości domyślnie, możesz to zmienić.

Kliknij na pustym miejscu w swoim kalendarzu prawym przyciskiem, otrzymasz w przybliżeniu takie menu:

Konfiguracja osi czasu

Wybierz opcję «Other settings…», która otworzy ci się okno z ustawieniami wyglądu i częściowo — zachowania, kalendarza:

Konfiguracja osi czasu - wybór przedziału

Voila — przed wami lista, który choć nie pozwala wybrać co chcesz, ale na tyle pełna, aby wykonywać rozsądne planowanie.

Mam nadzieję, że ci się to przyda. Ta notatka urodziła się z pytania w komentarzu, a ja z przyjemnością postaram się odpowiedzieć na inne pytania, które zadasz.