Mikroskop dla dysku twardego — DiskExplorer

Jeśli chcesz zobaczyć, jak działa coś w świecie rzeczywistym, bierzemy i badamy obiekt za pomocą mikroskopu. A co zrobić, jeśli chcesz spojrzeć na wewnętrzne urządzenie komputera, na przykład dysku twardego? W mikroskopie zobaczymy nie do końca to, co chcesz. A oto stosując program DiskExplorer (shareware, 69USD) od firmy Runtime Software dysk twardy pojawi się przed naszymi oczami w całej okazałości.

diskexplorer.jpg

Narzędzie służy do badania dysków i partycji z systemem plików NTFS i FAT i jest w stanie pracować zarówno pod kontrolą dowolnego systemu Windows, jak i z dysku startowego. Pozwala ona na przeglądanie zawartości dysku twardego w różnych trybach i opcjami widoku. Można wyświetlić dane z tabeli alokacji plików (MFT), rekordu, tablicę partycji. Wszystkie te dane można przeglądać w postaci zwykłego tekstu, szesnastkowo (hex), w postaci indeksów w tabeli plików. Oczywiście, można przeglądać pliki, w tym i w ich rodzimych programach, usuwać i zapisywać żadnych danych z dysku. Ze specyficznych funkcji, można zauważyć określenie konkretnych klastrów na dysku, w których przechowywana jest określony plik, lub wręcz przeciwnie, powie, jaki plik w podanej klastrze.

Jest ciekawy tryb tworzenia wirtualnego dysku, gdy program próbuje odtworzyć mbr i tablicę plików w pamięci, i, jeśli to możliwe, potem użyć jej do pobierania danych z dysku. Można również zrobić pełny obraz dysku w formacie IMG do późniejszego stosowania innych, bardziej zaawansowanych narzędzi odzyskiwania, ale bez użycia fizycznego dostępu do uszkodzonego winchesterom.

Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników przewidziano tryb bezpośredniej pracy z dyskiem, który pozwala edytować i zapisywać dane bezpośrednio na płytę. Narzędzie będzie doskonałym dodatkiem do bardziej zaawansowanych narzędzi do odzyskiwania informacji, a w wielu prostych przypadkach pozwoli obejść się bez specjalnych programów, bo ona może również usuwać pliki lub całe katalogi z uszkodzonego dysku, nawet jeśli go nie widzi system operacyjny.