NetStumbler — darmowy szukającym sieci bezprzewodowych

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny cyfrowy świat bez sieci bezprzewodowych(Wi-Fi). Można je spotkać nie tylko w biurach, centrach handlowych, restauracjach i kawiarniach, a i w zwykłych domach zwykłych użytkowników. Przy takiej obfitości Wi-Fi i ich niedoskonałości, pojawia się konieczność w narzędziach do ich wyszukiwania i wykrywania wewnętrznych parametrów. Jednym z takich narzędzi jest NetStumbler.

Netstumbler

NetStumbler – jest to mały, bezpłatny program do wyszukiwania i konfiguracji sieci bezprzewodowych. Program skanuje cały zakres 2,4 Ghz i wskazano w nim wszystkie działające stacji, nawet te, na których wyłączono rozgłaszanie IDENTYFIKATORA ssid (SSID Broadcast). W głównym oknie programu wyświetlane są informacje o wykrytych punktów dostępu, ich nazwach, numer kanału, poziomach sygnału, szyfrowania danych i inne dane techniczne. Mając takie informacje można definiować «martwe strefy» i strefy dobrego sygnału podczas konfigurowania sieci.

Program może pracować z odbiornikami GPS. Ta funkcja umożliwia określenie fizycznej lokalizacji punktów dostępu i wysłać te informacje do Światowej Sieci do tworzenia globalnej bazy Wi-Fi.

Jeśli zamierzasz szukać w sieci za pomocą PDA, to na miejscu NetStumbler-a, znajdziesz wersję dla swojego наладонника – MiniStumbler.