Process Explorer, lub jaki powinien być menedżer zadań

Odświeżony niewielka (około 1,5 Mb) narzędzie Marka Руссиновича Process Explorer, który sprawia, że praca z procesami bardziej wygodne. Uruchamiając program (nie wymaga instalacji), można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat uruchomionych procesów. Jedna z wielu funkcjonalności — możliwość ustawienia priorytetów.

Proces Explorer

Faktycznie Process Explorer jest bardziej zaawansowaną wersją Menedżera zadań. Program jest szczególnie przydatna w przypadku wykrycia podejrzanych procesów. Polecam.

Ponadto, kontynuując temat uzyskania danych o podejrzanych procesów, chcemy polecić zasób ProcessLibrary.com — jeden z największych Sieci hurtowni opisów dla podejrzanych procesów.

(rys. © Microsoft)