Stardock TweakVista — głęboka konfigurowanie ustawień Vista

Firma Stardock produkuje nie tylko programy do zmiany interfejsu, ale i różne narzędzia służące do zmiany ukrytych ustawień systemu. TweakVista właśnie takim jest. Program, choć płatny, ale bardzo przydatne, ponieważ pozwala dostosować wiele ustawień systemu Windows Vista bez głębokiej nauki rejestru.

2003-03-06_234107

Program pomoże skonfigurować usługi, startujące wraz z systemem, przejąć kontrolę wykorzystanie pamięci ram, bufor, ustawienia bezpieczeństwa, oszczędność energii, dostęp do internetu. Tak samo narzędzie może służyć doskonałym testem dla dysków twardych, pamięci ram, procesora, układu graficznego, podsystemów Direct3D. Ściśle zintegrować z systemem Windows Vista, ona do wyświetlania wskaźników, wykorzystuje mechanizmy pomiaru wydajności, wbudowanych w Vista, uzupełniając je swoimi danymi.

2003-03-06_234957

W ogóle, dobre narzędzie, szkoda, że płatny. Projekt bardzo dobry, wyniki pracy i testów są bardzo wygodne i piękne.

офсайт