Video Thumbnails Maker — tworzenie zapowiedzi wideo

Jeśli chcesz utworzyć zapowiedzi jakiegoś filmu na zdjęciach, to można skorzystać z Video Thumbnails Maker. To narzędzie pomoże bez uruchamiania specjalnych wideo edytorów wybrać ciekawe zdjęcia z filmu i popracować nad nimi.

Env_eng

Narzędzie to ma szeroki zakres ustawień. Obecny przetwarzanie wsadowe, nakładanie znaków wodnych, kadrowanie, kanały alfa, różne czcionki i kolory. Program realizuje wszystkie filmy-pliki, które można odtworzyć system.

Options_eng

Narzędzie przede wszystkim będzie interesująca dla tych, kto pisze recenzje filmów, albo recenzje żadnych wideo materiałów. Z ciekawych cech zaznaczę zapisywanie wielu miniaturek, położone płytki, w jednym pliku, zmiana tła galerie, automatyczne obliczanie lokalizacji miniaturek w zależności od rozdzielczości ekranu. Program posiada klawisze, mały rozmiar, pięć języków (Angielski, Belarusian, Russian, Ukranian, German), uzależnienie od Microsoft .NET i pełną darmo.