Jak działa szef Disney

W czasopiśmie » Fortune ukazał się ciekawy artykuł, w którym 55-letni szef firmy Disney Bob Eagar opowiada o swoim stylu pracy. Okazało się, że ma dość napięty harmonogram. Bob wstaje o 4:30 rano codziennie (w tym w weekendy), regularnie zajmuje się fizycznymi ćwiczeniami, stawia na czele punktualność, nie korzysta z usług kierowcy, itp.

W komentarzach na Lifehacker.com jeden z gości, który pracował w Disney, mówi, że w firmie nie da się zorganizować spotkanie bez wezwania, wszystkie spotkania odbywają się w dokładnie wyznaczonym czasie.

To wszystko jest dość mocno kontrastuje z polskimi realiami, gdzie rzadko kierownik wstaje o wpół do piątej, gdzie zdecydowana ilość spotkań odbywają się bez wezwania i gdzie większość szefów spóźnia ;)

How I work: Disney ‘ s Bob Iger [Fortune]