Jak utrzymać lista rzeczy do zrobienia w pasku przeglądarki

Użytkownicy przeglądarki Firefox i usługi Remember The Milk mogą z jeszcze większą korzyścią użyć pasku bocznym.

Dodajemy do zakładek następny Remember the Milk iGoogle module (można to zrobić bez przejść, użyj prawego przycisku myszy), po czym na liście zakładek przeglądarki (menu, Zakładki) wybieramy tylko że zapisane i wchodzimy w jego właściwości z menu kontekstowego. Teraz pozostaje tylko zaznaczyć opcję Pobrać zakładkę w pasku bocznym i gotowe.

Teraz w pasku bocznym można tworzyć, edytować i wykonywać zadania, które zostaną zaprezentowane w porządku chronologicznym.

via Keep Your To-do List in the Sidebar